FELSEFE SEMİNERLERİ – Kavramların İzini Sürmek: “Hakikat”, “Varlık”, “Adalet”, “Güzellik”

 

Eğitime katılmak için başvuru formunu doldurunuz. Kesin kayıt için sizinle iletişime geçilecektir.

Eğitim İçeriği:

Felsefe Seminerleri – Kavramların İzini Sürmek: “Hakikat”, “Varlık”, “Adalet”, “Güzellik” başlıklı eğitimimizde her hafta bir kavramı odağımıza alarak, sizleri Antik Yunan’dan günümüze felsefe tarihinde en çok tartışılan kavramlar arasında bir yolculuğa davet ediyoruz.

Felsefi problemler ve felsefenin kendine özgü sorusu “nedir?” her defasında düşünceyi kavramların peşine düşürür, onu eski kavramları yeniden tanımlamaya veya yeni kavramlar yaratmaya sevk eder. Felsefe tarihindeki kimi kavramlar ise diğerlerinden çok daha fazla karşımıza çıkar, düşüncenin dününe ve bugününe yayılır. Nihayetinde üzerinden çağlar geçse de böyle kavramlar eskimez, güncelliğini korur. Peki neden bazı kavramlar kolayca gözden düşerken diğerleri her zaman göz önünde gibidir? Bu güçleri nereden gelir? Onları kullanan filozofların zihninden mi, çağın dinamiklerinden mi, yoksa insan yaşamının ezeli problemlerinden mi?

Eğitimimizde bu soruların yanıtlarını ararken her hafta bir kavram üzerinden belli problemler ve belli düşünürler etrafında felsefe disiplinlerinin en merkezi tartışmalarını ele alacağız. Böylece felsefi kavramların kendine özgü yapısını anlayacak ve filozofların birbiriyle bazen çatışan bazen kesişen görüşlerini öğreneceğiz. Bunun yanında kavramlar sadece kendi içinde devinmediği, aynı zamanda diğer kavramlarla da dinamik bir ilişki içinde olduğu için her kavramı diğer kavramlarla ilişkili olarak tartışacak, birbirine yaklaşan veya birbirinden uzaklaşan; birbirinin temelini kuran veya birbirinin üzerini çizen “büyük kavramlar”ın evrimi üzerine düşüneceğiz. Onların izini sürerken aynı zamanda kavramların ardındaki problemlerin güncelliğini ve gündelik yaşamımızdaki yerini sorgulamayı da ihmal etmeyeceğiz.

Toplam 12 saat sürecek 4 haftalık eğitimimizde ele alacağımız dört merkezi kavram; “Hakikat”, “Varlık”, “Adalet”, “Güzellik” olacak. Sokrates’ten Heidegger’e, Descartes’tan Kant’a kadar belli başlı filozofların bu kavramlar hakkındaki düşüncelerini özgün bir bağlam içinde tartışıp felsefenin temel disiplinleri olan Ontoloji (Varlık Felsefesi), Epistemoloji (Bilgi Felsefesi), Etik/Siyaset Felsefesi ve Estetik/Sanat Felsefesi hakkında bir fikir sahibi olacağız.

Eğitmen:  Toros Güneş Esgün (Özgeçmiş için tıklayınız)

Eğitim İçeriği:

1.Hafta: “Hakikat”
“Hakikat nedir?”, “Değişmez bilgiler var mıdır?”, “Neyi bilebiliriz?”, “Nasıl biliriz?” gibi epistemolojinin (bilgi felsefesi) belli başlı problemlerini  ele almayı hedefleyen seminer dizisinin ilk dersinde Sokrates ve Descartes gibi filozofların bilgi görüşlerine, “Hakikat” ile “doğruluk” arasındaki ayrıma, “yalan” ve “yanılma” kavramlarına, “bilgelik” problemine değinilecek, aynı zamanda “Hakikat” kavramına eleştirel yaklaşan fikirlere ve güncel tartışmalara yer verilecektir.

2.Hafta: “Varlık”
Eğitimimizin ikinci haftasında ontoloji disiplininin (varlık felsefesi) temel sorusu olan “Varlık nedir?” sorusu etrafında insanın varlığa, var olanlara ve kendi var oluşuna ilişkin sorularının felsefe tarihinde nasıl yanıtlandığı Antik Yunan mitolojisinin evren açıklamalarından ve ilk filozofların “arkhe” tartışmalarından başlayarak ele alınacaktır. Seminerde “Varlık” kavramının yanında, “yokluk”, “oluş”, “hiçlik”, “var olan”, “var oluş” gibi kavramlar ekseninde Platon ve Heidegger gibi filozofların varlık görüşlerine değinilecek, insanın varlıkla ilişkilenme biçimleri tartışmaya dahil edilecektir.

3.Hafta: “Adalet”
Üçüncü dersimizde etik, siyaset felsefesi ve hukuk felsefesi disiplinlerini kesiştiren, üzerinde uzlaşılması en zor kavramlardan biri olan“Adalet” kavramını ele alarak, “adil olan”/”adil olmayan” ayrımına, “adaletsizlik” kavramına, adaletin yasa ile ilişkisine değinecek, Aristoteles ve Derrida gibi filozofların “adalet” hakkındaki düşünceleri üzerinde duracağız. Bir önceki haftalarla bağlantı kurarak “Adalet”in “Hakikat” ve “Varlık” kavramlarıyla nasıl ilişkilendiğini de göz önünde bulunduracağız.

4.Hafta: “Güzellik”
Estetiğin ve sanat felsefesinin temel kavramlarından olan “güzellik”, “güzel”, “yüce”, “beğeni”, “estetik haz” ve “deha” kavramlarını ele almayı hedefleyen dersimizde “doğa güzelliği” ve “sanatsal güzellik” arasındaki ayrıma, “sanatsal yaratım”ın koşullarına, sanatın “hakikat” ve “gerçeklik” ile ilişkisine, Baumgarten ve Kant gibi filozofların estetik görüşlerine değineceğiz. Kant’ın estetik görüşünün etik ve politika ile bağlandığı noktadan hareketle dört hafta boyunca anlatılan felsefe kavramlarının birbirleriyle ilişkileri üzerine düşünecek ve bu kavramların günümüzdeki anlamları hakkında tartışacağız.

Programımızın %80’ine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.

Tarih: 4,11,18,25 Mayıs 2018
Süre: . Haftada bir gün / Cumartesi günleri / Saat: 11:00 / 14:00
Ücret : Tüm Program: 420 TL / Tek Ders Giriş: 115 TL
Mekan: Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

Başlangıç Saati

11:00

Cumartesi, Mayıs 4, 2019

Bitiş Saati

14:00

Cumartesi, Mayıs 25, 2019

Adres

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

Eğitmenler

Leave A Reply