SANATIN ÖYKÜSÜ – Rönesans ve Sonrasında Batı Sanatı’na Bakış

Eğitimin Konusu:

Sanatın Öyküsü,  Rönesans ve Sonrasında Batı Sanatı’na Bakış eğitimimizde dünya ve Avrupa Sanatı’nı daha iyi yorumlamak için sanatın tarihine sadece sanatsal dinamikler/sanatçılar ile değil, sosyal, ekonomik, politik, yönetim sistemleri ve diğer farklı dinamikler çerçevesinden okuyarak anlamaya çalışacağız. Akımları incelerken o dönemin mimarisinden, heykel ve resim sanatından örnekler göreceğiz.

Ernst Hans Gombrich’in Sanatın Öyküsü kitabından hareketle, sanatın tarih ve öykü kavramlarının uyumu doğrultusunda farklı okuma dinamikleriyle dönemler ele alınacaktır. Dönemlerin, yapıtların, tarihsel dizgelerin, betimleme ve kavram yığınlarının içinden sanatın daha doğrusu her dönemin sanatçı/sanatçılarının öyküleri ele alınacaktır. Alışılmışın dışına çıkmak ve sanatın öyküsünü keyifli hale getirerek hem anlatmak hem de dinlemek bağlamında yapılacak her okuma, Batı Sanatı’nın ülkemizdeki alan uzmanları tarafından orijinal kaynaklardan yaptığı çeviri kitaplar/makaleler ve de güncel yorumlara dayalı yazılar eşliğinde sanatın öyküsüne doyurucu yanıtlar vermeye çalışacağız. Güncel yayınlar ışığında yapılacak her okuma, önerilecek tüm yeni çıkan kitaplar, dersin temel noktasını oluşturacaktır. Bu çalışma, farklı görüş, yorumlar ve zengin içerikli kaynaklara doğrudan ulaşabileceğimiz bir yöntem geliştirmemizi sağlayacaktır. Batı Sanatı’nın kendi dilimizde doğru anlamanın kuralı, doğrudan kaynaklara ulaşmak ve iyi okumalar gerçekleştirmekle ancak keyifli, anlaşılır, özenli ve ayrıntılı çözümlemelere ulaşabilme, yorumlayabilme sonucuna bizleri ulaştıracaktır.

Toplam 8 hafta, 24 saat sürecek eğitimimizde işleyeceğimiz konu başlıklarını eğitim içeriği bölümümüzde bulabilirsiniz.

Eğitmen: Dr. Dilek Karaaziz Şener

Eğitimin İçeriği:

Rönesans
(Gerçekliğin ele geçirilmesi, gelenek ve yenilik, Erken Dönem İtalyan Sanatı, Giotto di Bondone, Simone Martini, Medici Ailesi, Hümanizm, Yüksek Rönesans, Kuzey Rönesansı)

Maniyerizm
(Tarzcılık Dönemi, Sanatın bunalımı, XVI. yüzyılın ustaları, Pontormo, Agnolo Bronzino, El Greco)

Barok ve Rokoko
(XVII. yüzyılın ilk yarısı- geç XVII. Yüzyıl, görüntü ve görüntüler, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Vermeer, Watteau, Fragonard)

“Büyük Tur” sanatçıları: Canaletto

Neo-Klasizm ve Romantizm
(18.yy ortası – 19.yy başı, David, Ingres, Constable, Turner, Goya, Delacroix: Doğanın aynası)

Manzara: Kuzeyin Sanatı

Fransız Akademik Sanatı, Salon Sergileri ve Realizm
(Salon Sergileri, Millet, Courbet, Daumier, Manet, Monet, Renoir, Sisley, Pissarro, Degas, Rodin)

Oryantalizm ve Ön- Raffaellocu Sanat

Empresyonizm ve Post Empresyonizm
(Sembolizm ve Sentetizm, Primitivizm, Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Seurat, Signac)

Art Nouveau

Sezesyonizm: Gustav Klimt

Picasso ve Kübizm
(20. yüzyılın başı: Cezanne, Picasso, Braque, Griss, Delaunay, Leger)

Soyut Sanat
(Deneysel sanat: Picasso, Kandinsky, Mondrian, Malevich, Brancusi, Moore, Calder)

Fovizm ve Ekspresyonizm
(Van Gogh, Vilamink, Matisse, Munch, Ensor, Nolde, Kirchner, Giacommetti)

Fütürizm ve Konstrüktivizm – Suprematizm
(Orfizm, Rayonizm, Marinetti, Boccioni, Cara, Balla, Leger, Picasso, Tatlin, Rodchenko, Gabo,Pevsner, Calder)

De Stijl
(Uyumsuzlukların karşıt kompozisyonu: Theo van Doesburg, Köln İlericileri)

Dada ve Richard Mutt Davası – Bauhaus
(Voltaire Cabaret, Arp, Duchamp, Tzara, Hugo Ball, Berlin Dadacıları arasında bir kadın: Hannah Höck)

Sürrealizm
(Grozs, Schwitters, Chirico, Chagal, Miro, Dali, Magritte)

Dejenere Sanat
(Nazi Almanyası’nda Avangard düşmanlığı, Nazilerin sanat simsarı Hildebrand Gurlitt, Victoria and Albert Müzesi kayıp eserlere dair listeyi açıkladı mı?)

New York Okulu ve Soyut Ekspresyonizm
(Pollock, de Kooning, Kline, Motherwell)

Taşizm/Enformel Sanat: Avrupa’da Lirik Soyutlama ve Nicolas de Staël

Pop Art (İngiltere ve Amerika)
(Johns, Rauchenberg, Hamilton, Kitaj, Lichtenstein, Warhol, Wesselman)

1940 – 1970 arasındaki sanatçılar ve eğilimler: Kavramsal Sanat, Nouveau Réalisme, Happening, Performans Sanatı, Arte Povera, Minimalizm, Arazi Sanatı, Video-Art, Enstelasyon ve Feminst Sanat

Koleksiyon, koleksiyonculuk, kültür endüstrisi, müze/müzecilik

Programımızın %80’ine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.

Tarih: Bilgi Verilecektir
Süre: Bilgi Verilecektir
Mekan: Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

Başlangıç Saati

11:00

Salı, Nisan 10, 2018

Bitiş Saati

14:00

Salı, Mayıs 29, 2018

Adres

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

Leave A Reply