17. YÜZYIL FELSEFESİ

Rasyonalizmden Empirizme

 27 Mayıs – 24 Haziran 2021

ORTAÇAĞI ANLAMAK

Ortaçağ Felsefesinin Ana Çizgileri

NARSİSİZMİN PSİKOLOJİK ANALİZİ

Arzın Merkezinde Bir Kırılgan Varoluş

İNANCIN TARİHİ

İnanç, Din ve Toplum

SANAT, AŞK VE İFADENİN SONSUZ OLANAKLARI

Sanatçı Çiftlerle Modernizm ve Sonrası Okumalar

RÜYALAR VE YORUMLAR

Rüyalar Neyin Habercisidir? Geçmiş mi Gelecek mi?

ELEŞTİREL DÜŞÜNME

Doğru Akıl Yürütme ve Karar Alma

MODERN SANAT

Modern Resmin Belirişi ve Modern Akımlar

KLASİK MİTOLOJİ

Eski Yunan ve Roma

RÜYALARIN PSİKANALİZİ

Sümerlerden Günümüze
Rüyaların Yorumlanışı

EDEBİYAT SEMİNERLERİ

Kurmacanın Diline Giriş

SANATIN ÖYKÜSÜ

Rönesans ve Sonrasında
Batı Sanatı’na Bakış

UYGARLIK TARİHİ

Kuzey Yarıküre, Avrasya…

SANATIN ANTROPOLOJİSİ

Sanat ‘Biz’ e Lazım Mı?

TÜRKİYE MODERNİZMİ

Dünden Bugüne Türkiye Modernizmi Üzerine Bir Bakış

DÜNYA MÜZİĞİ

Afrika’dan Avrupa’ya

DİNLER VE SEMBOLLER

Yahudilik Ve Hıristiyanlıkta Dini Semboller

GÜNCEL SANATLA YAŞAMAK

Sanat Hayatımıza Nasıl Dokunur ?

YAŞAMIN VE İNSAN EVRİMİNİN İZLERİ

Yaşamın Başlangıcından
Günümüze

DÜNYA ROCK TARİHİ

Gençliğin İsyanı

TEK TANRILI DİNLER VE ÖTESİ

Mitolojiden Tek Tanrıcılığa

PSİKOLOJİ’YE GİRİŞ

Jung’çu Terapiler – İçimizdeki Bilge ile İyileşmek

TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ

1945’ten – 2000′ lere kadar yaşananlar

GÜNCEL SANATI OKUMAK

Modernizmden
Postmodernizme

BİRA KÜLTÜRÜ, TARİHİ ve YAPIMI

Geçmişin Ekmeği Bugünün Keyfi

SİYASİ TARİH

1914 ve Öncesi… 1991 ve Sonrası…

SİNEMA SEMİNERLERİ

Sinema ve Televizyonda
Çağdaş Hikâyeler

ŞARAP KÜLTÜRÜ, TARİHİ VE YAPIMI

Bağdan Kadehe Üzümün Öyküsü