fbpx

UYGARLIK TARİHİ – Kuzey Yarıküre, Avrasya

Eğitimin Konusu:

Modernlik öncesinde dinsel düşünceler bize insanın anlam dünyalarını nasıl kurduğuna dair en somut verileri sağlar. Bunlar insanın varoluşuna ilişkin en temel sorulara cevap veren en genel yorumlama çerçevelerini oluşturur. Bu soruların aslında ne olduğu 19.yyda kurulan karşılaştırmalı dinler tarihi alanında araştırılmaya başlanmıştır.

Dinler Tarihi eğitim dizimizin ilk bölümünde insanlık tarihiyle birlikte dünya üzerinde ortaya çıkan dinlerin tarih içindeki aldığı şekilleri, gelişimi, değişimlerini, eski öğelerin yeni çerçeveler içinde edindiği yeni anlamları, birbirinden etkileşimini, benzer, farklı ve ortak yönlerini karşılaştırmalı olarak ele alacağız. Dinsel düşüncelerin ifade edilme biçimleri bizi heykel, resme götürdüğü gibi burada kalmayıp, yeri geldiğinde dinsel düşünceleri daha geniş çerçevede uygarlık tarzlarıyla ilişkisi açısından da ele alacağız.

Eğitmen: Prof. Dr.Tansu Açık, Klasik Filolog

Eğitimin İçeriği:

1.Kutsallık ve din, dinler tarihi araştırmalarına toplu bakış, temel bazı kavramlar. Avcı toplayıcı kutsallık anlayışları, Fransa İspanya mağara resimleri; besin üretimine geçiş, Göbeklitepe Çatalhöyük örnekleri.

2.Tunç Çağı : Megalitler, Hint-Avrupalılar öncesi İndüs vadisi kentleri,Hint-Avrupalıların belirmesi, Hinduizm, Anadolu.

3.Akdeniz’de Tunç çağı: Eski Mısır Dini, Mezopotamya Dinleri.

4.Eski Yunan Dünyası İnançları, Eski Roma Dünyası İnançları.

5.Eski İran Dini (Zerdüştlük),  Hint Dinsel Geleneği, Buddhacılık, Lamacılık.

5b.Çin geleneği Konfüçyusçuluk, Daoculuk.

6.Musevilik (Yahudilik), Tevrat’ın Evrimi, Museviliğin eskiçağdaki evrimi.

7.Hıristiyanlık, İnciller,  eskiçağda  hıristiyanlığın evrimi.

Kontenjan: 20 kişi ile sınırlıdır.

Başlangıç Saati

00:00

Pazartesi, Ocak 4, 2016

Bitiş Saati

00:00

Salı, Ocak 5, 2016

Adres

Yıldızevler Mahallesi 722.Sokak No:7 Çankaya / Ankara

Eğitmenler