fbpx

SANATI, SANATÇIYI ANLAMAK ve YORUMLAMAK – Modern ve Çağdaş Sanatlar

Eğitimin Konusu:

Sanatı, Sanatçıyı Anlamak ve Yorumlamak eğitim serimizin Modern ve Çağdaş Sanatlar bölümünde akımları incelerken o döneme ait eserlerden örnekler göreceğiz. Sanatçının yaşadığı dönemi ve ortamı incelerken akımların nasıl ortaya çıktığını, kimlerin nasıl etkilendiğini, eserlerin altındaki hikayeleri görüp sanatçıyı ve sanatını anlamaya çalışacağız. Eğitim süresince çeşitli dönemlere ve sanatçılara ait belgesel gösterimlerinin yanında, misafir edeceğimiz farklı sanatçılarla sohbet imkanımız da olacaktır.

Bu programımızda yer alan bütün sanat akımları, katılımcıların sanat eseri beğeni düzeyinin akademik batı standartlarında olmasını hedeflemektedir. Sanat akımları kendiliğinden ülkelerin o anki sosyal, psikolojik, ekonomik durumları sürecinde sanatçıların iç dünyalarını dışa vurma gereksinimlerinden doğmuştur. Her dönemi yansıtan, özel bir dil barındıran sanat ve o dönemin sanatçıları günümüze aynı zamanda tarihsel bilgi kaynağı sunmuşlardır. Sanat tarihini ve oluşum sebeplerini bilmeden, bir sanat eserini beğenmemiz ve yorumlamamız doğru değildir ve gerçek sanat eserini bir taklitten ayırmakta ve eserin kalitesini belirleme yönünde tek yoldur. Bu dersin içeriğinde bulunan sanat akımlarını işlerken aynı zamanda sanatçıların yaşam şekilleri ve ruhsal dünyalarına da inerek eserlerin daha iyi algılanmasını, eserlerin içindeki yaşamsal heyecan veya hüzünleri de hissederek plastik sanatların el işi değil bir zihin ve ruh işi olduğu konusunu da vurgulamayı amaçlıyoruz.

Eğitmen: Prof. Dr. Burcu Arıcı

Eğitim İçeriği:

1. 1880’ler
Sembolizm 1880 – 1900’ların başı
Post-empresyonizm (Geç İzlenimcilik) 1886 – 1905
Neo-empresyonizm (Yeni İzlenimcilik) 1886 – 1906

2. 1890’lar
Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) 1890 – 1939
Fauvism 1898 – 1906
1900’ler
Die Brücke 1905 – 1913
Art nouveau 1905 – 1939
Kübizm 1908 – 1939
Fütürizm 1909 – 1939

3. 1910’lar
Süprematizm 1915 – 1920’ler
Dadaizm 1916 – 1923
Bauhaus 1919 – 1933

4. 1920’ler
Neue Sachlichkeit 1920’ler – 1940’ler
Konstrüktivizm 1920’ler ve sonrası
Art deco 1920’ler – 1930’ler
De Stijl 1920’ler – 1932
Sürrealizm 1922 – 1939

5. 1930’lar – II. Dünya Savaşı
Abstraction-Création 1931 – 1936
Sosyalist realizm 1930 – 1950

6. 1945’ler sonrası
Soyut dışavurumculuk 1945 ve sonrası
Aksiyon resmi (Action Painting)
Renk alanı resmi (Color Field Painting)
Art informel 1940’ların ortası – 1950’ler
Art brut 1940’ların ortası ve sonrası
Tachism geç 1940’lar – 1950’ler

7. 1950’ler
Neo-dada 1950’ler
Pop art 1950’lerin ortası ve sonrası
Durumculuk (Sitüasyonizm) 1957 – 1970’lerin başı
1960’lar
Pop Art 1964 ve sonrası
Geç-resimsel soyutlama (Post-painterly Abstraction) 1964 ve sonrası
Sert kenar resmi (Hard-Edge Painting)
Fluxus 1960’ların başı – 1970’ların sonu
Minimalizm 1960’lar ve sonrası
Kavramsal sanat 1960’lar ve sonrası
Performans sanatı 1960’lar ve sonrası
Fotogerçekçilik 1960’ların ortası ve sonrası
Süreç sanatı 1960’ların ortası – 1970’ler
Arazi sanatı 1960’lar – 1970’lerin başı
Post-Minimalizm 1960’ların sonu

8. 1970’ler
Performans sanatı
Dayanma sanatı
Sistem sanatı
Video sanatı
Yeni-dışavurumculuk
Neo-dada
Art brut
Lowbrow
Yeni medya sanatı
Young British Artists

9. 21. yüzyıl
Sanat müdahalesi
Hiperrealizm
Neo-fütürizm
Stuckizm
Remodernizm
Ses sanatı
Superstroke
Superflat
Göreceli sanat
Video oyunu sanatı

Kontenjan:15 kişi ile sınırlıdır.

Mekan: Koloksiyon Mobilya

Başlangıç Saati

10:00

Cumartesi, Aralık 3, 2016

Bitiş Saati

12:00

Cumartesi, Şubat 11, 2017

Adres

Koleksiyon Mobilya - Ankara Merkez