fbpx

SANATIN ÖYKÜSÜ – Rönesans ve Sonrasında Batı Sanatı’na Bakış


Eğitime katılmak için başvuru formunu doldurunuz. Kesin kayıt için sizinle iletişime geçilecektir.

Eğitimin Konusu:

Sanatın Öyküsü,  Rönesans ve Sonrasında Batı Sanatı’na Bakış eğitimimizde dünya ve Avrupa Sanatı’nı daha iyi yorumlamak için sanatın tarihine sadece sanatsal dinamikler/sanatçılar ile değil, sosyal, ekonomik, politik, yönetim sistemleri ve diğer farklı dinamikler çerçevesinden okuyarak anlamaya çalışacağız. Akımları incelerken o dönemin mimarisinden, heykel ve resim sanatından örnekler göreceğiz.

Ernst Hans Gombrich’in Sanatın Öyküsü kitabından hareketle, sanatın tarih ve öykü kavramlarının uyumu doğrultusunda farklı okuma dinamikleriyle dönemler ele alınacaktır. Dönemlerin, yapıtların, tarihsel dizgelerin, betimleme ve kavram yığınlarının içinden sanatın daha doğrusu her dönemin sanatçı/sanatçılarının öyküleri ele alınacaktır. Alışılmışın dışına çıkmak ve sanatın öyküsünü keyifli hale getirerek hem anlatmak hem de dinlemek bağlamında yapılacak her okuma, Batı Sanatı’nın ülkemizdeki alan uzmanları tarafından orijinal kaynaklardan yaptığı çeviri kitaplar/makaleler ve de güncel yorumlara dayalı yazılar eşliğinde sanatın öyküsüne doyurucu yanıtlar vermeye çalışacağız. Güncel yayınlar ışığında yapılacak her okuma, önerilecek tüm yeni çıkan kitaplar, dersin temel noktasını oluşturacaktır. Bu çalışma, farklı görüş, yorumlar ve zengin içerikli kaynaklara doğrudan ulaşabileceğimiz bir yöntem geliştirmemizi sağlayacaktır. Batı Sanatı’nın kendi dilimizde doğru anlamanın kuralı, doğrudan kaynaklara ulaşmak ve iyi okumalar gerçekleştirmekle ancak keyifli, anlaşılır, özenli ve ayrıntılı çözümlemelere ulaşabilme, yorumlayabilme sonucuna bizleri ulaştıracaktır.

Toplam 6 hafta, 18 saat sürecek eğitimimizde işleyeceğimiz konu başlıklarını eğitim içeriği bölümümüzde bulabilirsiniz.

Eğitmen: Dr. Dilek Karaaziz Şener (Özgeçmiş için tıklayınız)

Eğitimin İçeriği:

1.HAFTA

 • Rönesans
  (Gerçekliğin ele geçirilmesi, gelenek ve yenilik, Erken Dönem İtalyan Sanatı, Giotto di Bondone, Simone Martini, Medici Ailesi, Hümanizm, Yüksek Rönesans, Kuzey Rönesansı)
 • Maniyerizm
  (Tarzcılık Dönemi, Sanatın bunalımı, XVI. yüzyılın ustaları, Pontormo, Agnolo Bronzino, El Greco)

2.HAFTA

 • Barok ve Rokoko
  (XVII. yüzyılın ilk yarısı- geç XVII. Yüzyıl, görüntü ve görüntüler, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Vermeer, Watteau, Fragonard)
 • “Büyük Tur” sanatçıları: Canaletto

3.HAFTA

 • Neo-Klasizm ve Romantizm
  (18.yy ortası – 19.yy başı, David, Ingres, Constable, Turner, Goya, Delacroix: Doğanın aynası)
 • Manzara: Kuzeyin Sanatı
 • Fransız Akademik Sanatı, Salon Sergileri ve Realizm
  (Salon Sergileri, Millet, Courbet, Daumier, Manet, Monet, Renoir, Sisley, Pissarro, Degas, Rodin)
 • Oryantalizm ve Ön- Raffaellocu Sanat
 • Empresyonizm ve Post Empresyonizm
  ( Sembolizm ve Sentetizm, Primitivizm, Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Seurat, Signac)
 • Art Nouveau
 • Sezesyonizm: Gustav Klimt

4.HAFTA

 • Picasso ve Kübizm
 • Soyut Sanat
 • Fovizm ve Ekspresyonizm
 • Fütürizm ve Konstrüktivizm – Suprematizm
 • De Stijl
 • Dada ve Richard Mutt Davası – Bauhaus
 • Sürrealizm
 • Dejenere Sanat

5.HAFTA

 • New York Okulu ve Soyut Ekspresyonizm
  (Pollock, de Kooning, Kline, Motherwell)
 • Taşizm/Enformel Sanat: Avrupa’da Lirik Soyutlama ve Nicolas de Staël
 • Pop Art (İngiltere ve Amerika)
  (Johns, Rauchenberg, Hamilton, Kitaj, Lichtenstein, Warhol, Wesselman)

6.HAFTA

 • 1940 – 1970 arasındaki sanatçılar ve eğilimler: Kavramsal Sanat, Nouveau Réalisme, Happening, Performans Sanatı, Arte Povera, Minimalizm, Arazi Sanatı, Video-Art, Enstelasyon ve Feminst Sanat
 • Koleksiyon, koleksiyonculuk, kültür endüstrisi, müze/müzecilik

Programımızın %80’ine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.

Tarih: 9, 16, 23 Şubat 2019 – 2,9,16 Mart 2019
Süre: Haftada bir gün / Cumartesi günleri / Saat: 11:00 – 14:00
Mekan: Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

 

Başlangıç Saati

11:00

Cumartesi, Şubat 9, 2019

Bitiş Saati

14:00

Cumartesi, Mart 16, 2019

Adres

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

Leave A Reply