fbpx

SİNEMA TARİHİ VE OKURYAZARLIĞI – Sessiz Sinemadan Günümüze…

Eğitimin Konusu:

7. Sanat olarak kabul edilen sinema insanla buluştuğu andan itibaren günümüze kadar sürekli gelişim göstererek herkesin hayatında iz bırakan bir sanat dalı haline gelmiştir.  Dünyayı anlamlandırmamıza ve yorumlamamıza yardımcı olan; kendi hayatlarımızdan çıkıp iki saatlik zaman dilimlerinde bizleri başka yaşanmışlıkların tanığı yaparak vazgeçilmez olmayı başarmıştır.

Bir sinema filminden her insan kendine göre bir anlam çıkarabilir ama sinema aslında yönetmenin bakış açısı ile ilgilidir. Seyircinin izlediği görüntüler sinema endüstrisinin, yapımevlerinin ve sanatsal çabaların oluşturduğu karmaşık bir süreç sonrasında oluşmaktadır.

Bu seminerler dizisi, başlangıcından günümüze sinemanın tarihine bir giriş niteliği taşımaktadır. Seminerlerde, sinema tarihindeki önemli estetik, toplumsal, teknolojik ve ekonomik gelişmeler üzerinde durulacaktır. Bu yolla, sinema uygulayım ve kuramında kalıcı önem ve etkiye sahip filmlerin tanıtılması hedeflenmektedir. Seminerlerde ayrıca, film çözümlenmesine ilişkin farklı eleştirel yaklaşımlar ele alınacak, bu eleştirel yaklaşımların uygulamasına yönelik örnekler sunulacaktır.

Eğitmen:
 Ahmet Gürata

Eğitimin İçeriği:

1. Sinemada Anlatı ve Evrimi

2. Mizansen + Dışavurumculuk

3. Sinematografi + Hollywood Sineması

4. Kurgu + Sovyet ‘Montaj’ Okulu

5. Biçimsel  çözümleme + Yeni Gerçekçilik

6. Tür ve Auteur + Yeni Dalga

7. Sinemada yeni eğilimler

Temel Kaynaklar:

Timothy Corrigan, Film Eleştirisi Elkitabı. Çev. Ahmet Gürata. Ankara: Dipnot Yayınları, 2008.

David Bordwell ve Kristin Thompson, Film Sanatı. Çev. Emrah Suat Onat ve Ertan Yılmaz. Ankara: De ki Yayınları, 2009.

Nilgün Abisel, Sessiz Sinema. İstanbul: Om Yayınları, 2003.

Geoffrey Nowell-Smith (ed.) Dünya Sinema Tarihi, çev. Ahmet Fethi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2003.

Kontenjan: 15 kişi ile sınırlıdır.

 

Mekan: Müze Evliyagil

Başlangıç Saati

13:00

Pazar, Nisan 2, 2017

Bitiş Saati

16:00

Pazar, Mayıs 14, 2017

Adres

Müze Evliyagil

Eğitmenler