fbpx

SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ – Antik Dönemden Aydınlanma Dönemine

 Eğitime katılmak için başvuru formunu doldurunuz. Kesin kayıt için sizinle iletişime geçilecektir.

Eğitimin Konusu:

Siyasal Düşünceler Tarihi eğitiminde modern felsefi sistemlere, teorilere ve ideolojilere kaynak oluşturup günümüz toplumlarının siyasi, ekonomik ve kültürel temellerini şekillendiren düşünürler ele alınacaktır.

Seminer, bu bağlamda – farklı siyasi düşünce biçimlerine ve premodernite /modernite sorunsalının çerçevesi çizildikten sonra – Plato’nun idealist yaklaşımıyla ve onun karşısında duran Aristo’nun doğalcı (natüralist) siyasi felsefesinin sunumuyla başlayacaktır. Zira her iki düşünürün eserleri; Fransız Devrimi’ne değin Ortaçağ, Rönesans-Hümanizma, Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma dönemlerinin siyasi düşünce sistematiğinin “yapı taşları”nı oluşturmaktadırlar.

Siyasal Düşünceler Tarihi eğitiminde, sözü geçen dönemler bağlamında ağırlıklı olarak düşünürler ve onların katkıları temelinde ilerleyecektir. Bu çerçevede, Cicero, Aziz Augustin, Dante, Marsiglio, Bodin, Luther, Hobbes, Locke, Voltaire, Montesquieu ve Rousseau gibi düşünürlerin ele alınması planlanmaktadır.

Odtu Siyaset Bilimi ve Kamu Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Mehmet Okyayuz’un yürüteceği 7 hafta sürecek programımızda hedefimiz:

  • Çağdaş düşünce akımlarının dayandıkları felsefi referans noktalarını anlaşılır kılmak.
  • Sözcüklerin anlamını, yani onların maddi, düşünsel ve tarihsel süreçler bağlamındaki gerçek içeriklerini anlaşılır kılmak.
  • Farklı düşünsel gelenekleri ve bu gelenekleri içinde barındıran tarihsel-toplumsal koşulları anlaşılır kılmak.
  • Bahsedilen tarihsel-toplumsal koşullar arasındaki içiçelikleri ‘düşünce tarihi’ açısından anlaşılır kılmak.
  • Metin okumanın yanı sıra olup bitenlere bütünlükçü bakabilmeyi, yani ‘satır arası’ okumayı sağlamak.

Eğitmen: Mehmet Okyayuz (Özgeçmiş için tıklayınız)

Eğitimin İçeriği:

1. Hafta: Teorik ve tarihsel çerçeve: Düşünce tipolojileri
‘Modern öncesi’ ve ‘modern’ düşünce.

2. Hafta: Yunan Antik Dönemi’nde sistematik düşünce: Plato ve Aristo

3. Hafta: Geçiş döneminde felsefi-teorik düşünce: Helenistik Çağ
Roma Antik Dönem’nde sistematik düşünce: Cicero ve Doğa Hukuku öğretisinin dönüşümü

4. Hafta: Hıristiyanlığın yükselişi ve Aziz Augustin’in dini felsefesi
Erken Rönesans Hümanizması: Aquinas, Dante, Marsiglio

5. Hafta: Rönesans ve insan merkezci düşüncenin egemenliğinin başlangıcı
Felsefe, Sanat ve Bilim: Makyavel ve modernitenin ‘soğuk yüzü’
Reformasyon Dönemi: Martin Luther

6. Hafta: Başka bir dünyanın imajı:
Jean Bodin, Thomas Hobbes ve John Locke

7. Hafta: Fransa başta olmak olmak üzere Aydınlanma Dönemi’ne bakış:
Voltaire, Montesquieu, Rousseau

Programımızın 6 dersine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.

Tarih: 17, 24, 31 Ekim 2019 – 7, 14, 21, 28 Kasım  2019
Süre:  7 Hafta / Haftada bir gün / Perşembe günleri / Saat: 19:00 – 21:30
Ücret: Tüm program 780 TL / Tek ders giriş: 120 TL
Mekan: Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi

 

Başlangıç Saati

19:00

Perşembe, Ekim 17, 2019

Bitiş Saati

21:30

Perşembe, Kasım 28, 2019

Adres

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi

Eğitmenler