fbpx

TÜRKİYE MODERNİZMİ- Dünden Bugüne Türkiye Modernizmi Üzerine Bir Bakış

Eğitime katılmak için başvuru formunu doldurunuz. Kesin kayıt için sizinle iletişime geçilecektir.

Eğitimin Konusu:

Türkiye Modernizmini daha iyi yorumlamak için Türkiye Sanat Tarihi sürecini sadece sanatsal dinamikler ve sanatçılar ile değil, sosyal, ekonomik, politik, yönetim sistemleri ve diğer farklı dinamikler çerçevesinden okuyarak bütünü anlamaya çalışacağız. 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Osmanlı ve Türkiye modernleşmesiyle beraber bugün ülkemizde var olan sanat ortamını daha iyi anlayabilmek için, 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa’nın yaşadığı dönüşüm sürecinin Türkiye’deki yansımalarını, özellikle sanat ortamı üzerindeki etkilerini kitap, konuyla ilgili makaleler, araştırmalar ve görsel sunumlarla destekleyerek, katılımcılarla birlikte tartışma ve yorumlara açık aktif bir ders anlatım süreci düşünülmektedir.

Türkiye Modernizminin bugün ulaştığı nokta sanatçılar, akımlar, sanat galerileri, İstanbul Bienali, sanat merkezi ve periferi arasındaki yakınlaşma veya ayrışma tartışmaları, nedenleri, özel ve kurum müzeleri, sanat müzeleri, sanat fuarları, etkinlikler, müzayedeler, sanat piyasası, sanattaki terminoloji ve meslek dinamiklerinin/sıfatlarının rolleri, sanatçılarımızın yurtdışı etkinlik, bienaller ve dünya ölçekli müzelerdeki konumları ve önemleri, günümüz sanat fotoğrafındaki yerlerinin detaylı olarak bilinmesiyle ortaya çıkacaktır. Yeni bir bin yıl ile birlikte umutlar hala yaşıyor mu ve en önemlisi de “Dünyayı sanat kurtaracak” görüşüne dair tartışmalara kendi çemberimizi eklemek amacıyla seminer süresince güncel yayınlar ışığında yapılacak okumalar, önerilecek tüm yeni çıkan kitaplar eşliğinde konuşmayı, tartışmayı ve düşünmeyi öngörüyoruz.

Müze Evliyagil’de Beral Madra küratörlüğünde Türkiye Modernizmini merkezine alan “Düşünme İkonları: İmgeler ve Metinler” sergisinin tam kalbinde gerçekleşecek olan seminer dizimiz, eserlerle etkili bir temas halinde ilerlememizi sağlayacak.

Toplam 6 hafta sürecek eğitimimizde işleyeceğimiz konu başlıklarını eğitim içeriği bölümümüzde bulabilirsiniz.

Eğitmen: Dr. Dilek Karaaziz Şener  (Özgeçmiş için tıklayınız)

Eğitimin İçeriği:

1. Hafta
Osmanlı Döneminde Modernleşme ve Reform hareketleri
Tanzimat ve sonrasında sanat ortamı, II. Meşrutiyet dönemi ve sanat hareketleri
İlk Türk ressamları – Osmanlı İzlenimcileri

2. Hafta
Cumhuriyet Dönemi’nde kültür ve sanat politikaları (sanat grupları, cemiyetleri ve sanatçılar)
Akademi ve sanat ortamı
Türkiye Modernizminde ilk kadın sanatçılar

3. Hafta
Cumhuriyet Dönemi’nde anıt ve heykel uygulamaları
1950’lerde sanat, doğu-batı birleşimi
Soyut Sanat, Naif/Otodidakt Sanat

4. Hafta
1960’larda sanat, sergiler, yeni sanat kurumları
Yeni sanat akımları
İstanbul Bienali, “Bienal nedir?” sorusuyla dünya örnekleriyle birlikte değerlendirme

5. Hafta
Sanat Müzeleri, uluslararası sergi politikaları, koleksiyon ve koleksiyonculuk, devlet koleksiyonları ve
bugünkü süreç
Türkiye’de Sanat İnisiyatifleri
Sanat müzayedeleri, sanat piyasası

6. Hafta
Yeni nesil sanatçılar, sanat yarışmaları, jürili platformlar ve gençlere yansıması
Seminerin son haftasında katılımcılarla birlikte küçük bir workshop çalışması / sergi turu yapılacaktır.

Programımızın %80’ine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.

Müze Evliyagil’e toplu taşıma ile ulaşmak için : Güvenpark’tan her saat başı kalkan 192 veya 194 numaralı İncek otobüslerine binebilirsiniz. İnilmesi gereken durak, Çınar Kasrı’nın karşısındaki, 44-10545 numaralı duraktır.

Tarih: 11, 18, 25 Kasım – 2, 9, 16 Aralık 2018
Süre: Haftada bir gün / Pazar günleri / Saat : 13.00 – 16.00
Ücret: Tüm Program: 620 TL / Tek Ders Giriş: 115 TL
Mekan: Müze Evliyagil

Başlangıç Saati

13:00

Pazar, Kasım 11, 2018

Bitiş Saati

16:00

Pazar, Aralık 16, 2018

Adres

Müze Evliyagil