fbpx
ders101-def

Oğuz Akçelik

ODTÜ Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi ve ODTÜ Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Berimsel Ontoloji Laboratuvarı’nda araştırmacı olarak çalışmaktadır. Lisans derecesini ODTÜ Biyoloji Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ODTÜ Felsefe Bölümü’nden almıştır. Makaleleri ve sunumları çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmıştır. Ayrıca Dağarcık Türkiye adlı e-dergide aylık yazıları yayınlamaktadır. Dil Felsefesi, Mantık, Eleştirel Düşünme, Argümantasyon Teorisi ve Formel Ontoloji alanlarında çalışmalarını sürdüren Akçelik iyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca ve başlangıç düzeyinde Yunanca bilmektedir.

Çevirdiği kitaplar

  • Alec Fisher, Gerçek Argümanların Mantığı, İmge Kitabevi Yayınları, 2018.
  • Susan Blackmore, Bilinç, İKÜ Yayınları, 2019.