fbpx
ders101-def

Prof. Dr.Tansu Açık

1980-1984 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, bu süre içerisinde Felsefe bölümü derslerine, özellikle Bilge Karasu’nun derslerine katılma.

1987 AÜ DTCF Latin Dili ve Edebiyatı lisans. Bitirme tezi:  Türkiye’de Klasikler Bibliyografyası.Lisans öğrenimi sırasında Dr. Recep Meriç’in Philadelphia kazısı ile Dr. S. Şahin ile Dr.J. Nolle’nin Perge, Selge epigrafi araştırmasına katılma.

1988 AÜ DTCF Yunan Dili ve Edebiyatı Araştırma Görevliliği.

1989 AÜ DTCF ” Retorik Kuramının Doğuşu” adlı tezle uzmanlık derecesi.

1989-1990 Yunan Hükümeti bursu,  Atina İngiliz Arkeoloji Okulu “full-time resident student”;  Atina Üniversitesi Çağdaş Yunanca Dil Kursundan Sertifika.

1992 Atina Akademisi çağrılısı olarak Yunanca-Türkçe Sözlük’ ün son okumaları.

1997 DTCF “Koro: Tragedyanın Yapısı İçindeki İşlevi” adlı tezle doktora derecesi.

2000-2001 ODTÜ Felsefe Bölümü, Philosophical Texts dersi.

2006 AÜ DTCF aynı bölümde doçent.

2006 İsviçre, Cenevre Temmuz -Ağustos, Fondation Hardt for the Study of Classical Antiquity’de klasik filolojinin 19. yy tarihine ilişkin çalışma.

2008-2009 ABD  UC Berkeley, Department of Classics, fulbright senior scholar grant.

2010-2012 Ankara Üniversitesi Yayınları yayın kurulu üyesi.

2012 AÜ DTCF Yunan Dili ve Edebiyatı  profesör.  2017 emeklilik.

Dil: İyi derecede Fransızca, İngilizce; orta düzeyde Rumca, okuma düzeyinde Almanca, İtalyanca. Konuşulmayan diller: Latince, Yunanca, temel düzeyde Hititçe, İbranca, Göktürkçe, Osmanlıca.

Verilmiş Dersler: 

Yunanca Dilbilgisi, Yunanca Alıştırmalar, Homeros destanları, Herodotos,  Mitoloji, Eskiçağ Dinler Tarihi I,II, Uygarlık Tarihi (Eskiçağ) I-II-II, IV(Avrupa Ortaçağ Rönesans),Yunan Kültür Tarihi, Metinlerle Batı Uygarlığı Tarihi, Çağdaş Yunan Şiirine Giriş (Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümünde), Epigrafi, Sokrates Öncesi Felsefe, Platon, Tragedyalardan Seçmeler, Komedyalardan Seçmeler .

Yüksek Lisans, doktora: Platon, Aristoteles,  Klasik Filolojiye Giriş, Edebiyat Kuramlarına, İmbilime Giriş, Şiir İncelemeleri, Filolojiye Giriş.

Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, konferanslar, konuşmalar:

‘‘What is Classic According to T. S. Eliot and  H.G. Gadamer“  Fifith International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, University of Cambridge, 2-5 August 2010.

“Liberal Arts in the University: An Utopia?” International Conference on Rethinking Humanities in the Age of the Visual, 27-28 June, 2009, The Centre for Performance Research and Cultural Studies- C PRACSIS, Kerala , İndia

“Humanities, Classics and The Liberal Arts” The Seventh International Conference on New Directions in the Humanities, 2-5 June 2009, Beijing, China (Sanal bildiri http://www.youtube.com/user/CGPublishing)

Humanities and Social Sciences: Viewpoints from Berkeley’s Visiting Research Community, üç araştırmacıyla birlikte panelist, Woman’s Faculty Club 13 Mayıs 2009 UC Berkeley  .

“Lukianos’un Felsefelik Hicivleri”,  Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu, 17-19 Ekim Adıyaman 2008.

“Eski Yunan’da Siyasal Alanın Oluşumu Üzerine Bir İki Tutamak”, Ulus Baker Buluşması/Conference, 11-14 Temmuz 2008, Ankara

‘‘Evliya Çelebi’de Yunan-Roma Dünyası’’, Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi Sempozyumu, 3-5 Nisan Bilkent, 2008

‘’Adalet Üzerine’’  Doç. Dr. Gülriz Uygur, Doç. Dr. Halil Turan ile birlikte   Uluslararası Hukuk Çalıştayı 9-11 Ocak Ankara 2008

‘‘Klasik Filoloji mi?’’ Cumhuriyet ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Uluslararası Sempozyum 14-16 Mayıs 2008

‘‘Adalet Üzerine’’ Doç. Dr. Gülriz Uygur, Doç. Dr. Halil Turan ile birlikte

Türkiye Felsefe Kurumu etkinliği olarak 2008 yılında  AÜ  Hukuk Fakültesinde, Boğaziçi Üniversitesinde yapılan felsefe kahvesi oturumları

‘‘İnsan Bilimlerine Neler Oluyor?’’   Üniversite ve Üniversite Eğitimi Kongresi /Türkiye’de Üniversite Sistemi ve Dönüşümü Eğitim-Sen Ankara 4-6 Mayıs 2007

“Adalet Nedir? ” Felsefe Kahvesi  Doç. Dr. Gülriz Uygur, Doç. Dr. Halil Turan ile birlikte   Unesco Dünya Felsefe Günü Kutlamaları, 22-23 Kasım 2007, İstanbul

‘‘Anadolu’da Eskiçağdan Kalma Yeradları’’, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu DTCF 29 Mayıs-1 Haziran 2006

‘‘Platon’un Mağara Meseli’’, Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü’nün (NIHA)  Ankara, Mayıs 2007

‘‘Mavi Anadoluculuk Akımı’’,  Türk/iye Kültürleri Uluslararası Sempozyum, Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin Van’da 3-5 Eylül 2003

‘‘Evliya Çelebi’de Yunan Roma Dünyası,’, Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname Sempozyumu, Nisan 2008, Bilkent Üniversitesi.

‘‘Homeros Üzerine’’, Geçmişten Günümüze Destan  Uluslararası  Sempozyum ,22-24 Kasım Marmara Üniversitesi  2000

“Satyr Türüne Bir Bakış”,  Navisalvia Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı, 7 Mayıs 2008, İstanbul Üniversitesi

“Eski Yunan Komedyalarının İlginç Bir Yönü, Parabasis”,  Navisalvia Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 7 Mayıs 2005 İstanbul Üniversitesi.

‘‘ Eskiçağ Doğu Akdeniz Yazılı Kültürlerinde Adalet Kavramına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Denemesi’’, Adalet Sempozyumu, Felsefeciler Derneği, 27-28 Mart 2010, Ankara.

‘‘Spinoza’nın Tractatus Theologico Politicus’unda Vakitsiz Filolojik yaklaşım’’,Hacettepe Üniversitesi Spinoza sempozyumu, 11 Aralık 2013 .

‘‘Aristoteles’in Poetikası Üzerine, Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014.

“Üniversite Kurumununun İlk Büyük Dönüşümü: Berlin 1810’’ “Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu I:

Günümüzde Bilgi ve Üniversite, 19-20 Mart 2012, ODTÜ.

‘‘Arendt’in Eskiçağ Yunan Düşüncesiyle İlintisi Üzerine Birkaç Gözlem’’, Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu III  Kent, Mekân, Politika,24-25-26 Mart 2014 , ODTÜ

”İnsanbilimleri:  Kuram Deneyim”, Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu IV,  Nisan 2015, ODTÜ

‘‘Eski Yunan’da Toplumsal Bir Kurum Olarak Tragedya’’, Mayıs 2015,  Alef kitabevi, Ankara.

‘‘Batıda Mitolojiye Yaklaşımların Tarihi’’, Cer Modern, Ankara, 25 Aralık 2016.

‘‘19.yy Alman Üniversite Modeli ve Bildung Kavramı’’, İÜ Edebiyat Fakültesi Konferansları ,14 Mart 2017.

Eğitimler, Düzenlenen Toplantılar

2008-2013 yılları arasında her yıl düzenlenmiş olan, ilki uluslararası Ulus Baker Buluşmaları’nın düzenlenmesine katkıda bulunup, çeşitli yıllarda  ” Siyasal Alan”, ”Dostluk”, ”Tümeller Meselesi” gibi bildirilerin sunulması.

DTCF’de düzensiz aralıklarla yapılmış Paideia konferanslarını düzenlemek. İlki Aralık 2009’da Dr. Besim Karakadılar’ın ”İlksavlı Sistemler” konuşması.

Prof. Dr. Semih Tezcan’la birlikte Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezinde 13-14 Aralık tarihinde Altı Ay Bir Güz Bilge Karasu’yu anma sempozyumu düzenlemek ve ”A’dan C’ye Bilge Karasu” bildirisi.

KA Fotoğraf atölyesi, Pankromatika eğitim dizisinde 2016 Kasım Aralık dört haftalık

Batı’nın Sanata İlişkin Kimi Kavramlarının Soykütüğü’’ eğitim dizisi http://www.ders101.com çerçevesinde 15 saatlik Dinler Tarihi dersi Haziran-Temmuz 2017

Şirince Matematik Köyü  çerçevesinde Arkhe Projesi kapsamında ilki 2015 yılında olmak üzere, ikişer haftalık yaz okullarında  altışar saatlik eğitimler: Homeros, Eski Yunan Dini, Klasik Filoloji Nedir?, Platon’u Nasıl Okumalı?, Menon, Arkaik Çağ Yunan Şiiri.

YAYINLAR (kimileri www.academia.edu adresine yüklenmiştir)

Eleştiri, inceleme, değini:

“Platon’da Retorik ile Diyalektik”, Lucerna , Klasik Filoloji Araştırmaları, İstanbul 1992 s. 30-31.

“Yayınlara Bir Bakış”, Lucerna , Klasik Filoloji Araştırmaları, İstanbul 1994 s.55-57.

“Öke İnsan ve Melankoliye Dair, Aristoteles”, Sanat Dünyamız , sayı 56, 1994, s.11-14.

“Bir kaç klasik filoloji yayını üzerine:  sürmesi gerekli yayınlar” Cumhuriyet Kitap, (sayı 260, Şubat 1995) s. 12-13.

“Ertuğrul Oğuz Fırat Diye Biri.”, Virgül , Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, sayı 21, 1999 s. 59-62.

“Peki Ya Nar Nerede?”, Virgül , Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, sayı 22, 1999,  s. 30-31.

“İki Tragedya Çevirisi Dolayısıyla”, Virgül , Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, sayı 24, 1999, s.6-9.

“Bilge Karasu’nun Yapıt’ına Bir Çala Bakış”, Virgül , Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, sayı 32, 2000s. 42-46.

“Bilge Karasu’nun Son Tanıklıkları”, Virgül , Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, sayı 33, 2000, s. 3-16.

“Zira Bu Terazi Bu Kadar Sıkleti Çekmez ” , Virgül, Aylık kitap ve eleştiri dergisi, sayı 36, 2000 s.41-44.

“Gore Vidal’in Yaradılış Romanı ” , Virgül, Aylık kitap ve eleştiri dergisi, sayı 37, 2001   s.76-77.

“Ve” , Virgül, Aylık kitap ve eleştiri dergisi, sayı 45, 2001  s.69.

“Aldı Homeros”, “Homeros Çevirileri”,  Virgül, Aylık kitap ve eleştiri dergisi, 2002 sayı 54, s.11-16.

“Troia Düşü”, Virgül, Aylık kitap ve eleştiri dergisi, 2002 sayı 56,  s.59-63.

“Latacz’ın Homeros kitabının çevirisi dolayısıyla”, İdol, Arkeloji ve Arkeologlar Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık 2002, sayı 15,  s. 32-34.

“Petrarca’daki Kıpçakça Yazma” Virgül, Aylık kitap ve eleştiri dergisi,  2003 sayı 60,  s. 79.

“Eya Evliya Çelebiciğim”, Virgül, Aylık kitap ve eleştiri dergisi, 2004, sayı 78,  s. 73-77.

“Dilleri Var Bizimkine Benzer”,  Virgül, Aylık kitap ve eleştiri dergisi, 2005, sayı 83s.82.

“Latince Özlü Söz Derlemeleri”,  Virgül, Aylık kitap ve eleştiri dergisi,,sayı 84, 2005 s. 30-32

“Anahtar Kavramlar’’ Virgül, Aylık kitap ve eleştiri dergisi, 2007, sayı 107,  s. 52-55.

”A’dan C’ye Bilge Karasu” , Kitap-lık dergisi 2012 (sayı 156, Ocak 2012) s.5-10

Çeviri:

Yves Bonnefoy, Mitolojiler Sözlüğü, (Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü, Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda), 2 Cilt, Dost Yayınları, 2000;Nusat Çıka adıyla kuramsal başlıklar ile eski Yunana ilişkin madde başlarının çevirisi.

Platon, Parmenides, ortak çeviri, ikinci baskı, İmge Yayınları, 1996.

J. P. Vernant, Eski Yunan’da Söylen ve Toplum, M. Emin Özcan’la birlikte, İmge Yayınları, Ankara, 1996.

O. Paz, J. Roubaud, E. Sanguinetti, C. Tomlinson, Renga, ortak çeviri, Adam Yayınları, 1992.

Makale:

“Suat Sinanoğlu’nun Hümanizm Anlayışı”, Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, Harvard University, vol.37, 2012, s.1-33.

“What is a Classic According to T.S. Eliot and H.-G. Gadamer?”,  The International Journal of the Humanities, Volume 8 number 8, 2010, p. 53-62

“Humanities, Classics and The Liberal Arts”,  The International Journal of the Humanities, Volume 7 number 2, 2009, p.145-150

“Evren Şiiri”, Virgül, Aylık kitap ve eleştiri dergisi, Mayıs 2003 sayı 62; s. 54-59.

“Lucretius Üzerine Gözlemler”, Lucerna, Klasik Filoloji Araştırmaları, İstanbul, 2004; s.75-79.

“Yunan Latin Edebiyatlarında Bilançoya Doğru”, Lucerna, Klasik Filoloji Araştırmaları, İstanbul, 2004; s.33-44.

“Türkiye’de Hümanizma Tartışmalarına Bir Bakış”, Toplum ve Bilim, sayı:98, Güz 2003; s. 111-151.

“Anadolu’da Üzüm ile Zeytin”, Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, sayı 17, 2004, s.293-248.

“Klasik Nedir ya da Yazılı Kültürün Savunusu”, Kebikeç, İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, sayı 22, 2006, s.5-24.

“ Anadolu’da Eskiçağdan Kalma Yeradları”, Kebikeç, İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, sayı 23, 2007.

“Zum Problem der Ortsnamen in der Turkei”, Materialia Turcica,  (baskıda)

“Eski Yunan’da Siyasal Alanın Oluşumu Üzerine Bir İki Tutamak”, Toplum ve Bilim, sayı:101,  2008; s. 151-161.

Kitap içinde kesim, bölüm: 

” 19.yy, Bildung Çağı?”, Paylaşımlar, Üniversite Bilgi, Üretim, derl. B. Mücen et alias, İletişim Yayınları, 2016,  s.213-249

“Füsis Üzerine Birkaç Sözlüksel Tutamak”,  Hasan Ünal Nalbantoğlu’na Armağan/Symbolae In Honorem, İletişim Yayınları, 2008 s.735-746.

“Evliya Çelebi’de Yunan-Roma Dünyası”,  Çağının Sıradışı Yazarı ve Eseri: Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname Sempozyumu Bildirileri, YKY, 2010. Aynı metin küçük değişikliklerle ‘Evliyâ Çelebi’nin Eskiçağ dünyası’ adıyla  Evliyâ Çelebi Kültür Bakanlığı Yayınları, 2011 kitabında ve ”Evliya Çelebi’s Ancient World” adıyla  Evliyâ Çelebi : studies and essays commemorating the 400th anniversary of his birth, ed. N. Tezcan, R. Dankoff,  Ministry of Culture and  Tourism publications, 2012.

“Eski Yunan Komedyalarının İlginç Bir Yönü, Parabasis”,  Navisalvia Komedya, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2007, s. 52-62.

”What was a classsic until the beginning of 20th Century ” Annalecta Husserliana, vol. 110. Tymieniecka, A-T. (ed.): Phenomenology/Ontopoiesis Retrieving Cosmic Horizons of Antiquity., 2011, two volumes;  Part I, p. 51-57.

“Ars Longa”, In Memoriam Filiz Öktem, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınevi, 2014, s.1-8

“Bilge Karasu’nun Yapıtı Üzerine Bir İki Değini”, Bilge Karasu’yu Okumak, haz. D. Yaşat, Metis, 2013, s.45-54.

Kitap:

Ellino Turkiko Leksiko , Yunanca Türkçe Sözlük , ortaklaşa çalışma, Atina 1994, 839 sayfa.

Eski Yunan Siyasal İmgelemine Bir Bakış , Kebikeç Yayınları, Ankara, 2004.

Ulus Baker Sanat ve Arzu, ed. Tansu Açık, İletişim Yayınları, 2015.

Dergi editörlük, yayın kurulu üyeliği: 

Editörlük: The International Journal of the Humanities, Volume 7, 2009

Virgül, Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, yardımcı editörlük.

Yayın kurulu üyeliği: Lucerna, Klasik Filoloji Araştırmaları;

Teorik Bakış, Dört Aylık Toplumbilim Dergisi