fbpx
ders101-def

Süreyyya Evren

Arter’de editör. 1991’den beri çalışmaları yayımlanıyor. Denemelerini biraraya getiren son kitabı Buluntu Kitap: Edebiyat ve Gündelik Hayat Üzerine Denemeler(2017) ve son romanı da Yakınafrika (2018) oldu. Sanat Dünyamız dergisinde“Soğuk Soğuk Sergi Gezmek” başlığı altında sergi yazıları yazmayı sürdürüyor.

Avangard sanat siyaset ilişkilerini de incelediği doktorasını siyaset bilimi alanında İngiltere’de Loughborough Üniversitesi’nde tamamladı (bu çalışma daha sonra kitaplaştı: Anarşizmler, Anarşizmin Geçmişi ve Tarihleri, İletişim, 2013). Kaçınılmaz, Karaşın, Art-ist, Siyahî, Anarchist Developments in Cultural Studies, Sıcak Nal, Duvar ve Natama dergilerini çıkaran ekipler içinde yer aldı. SPOT, İstanbul Modern, Kültür Üniversitesi, Hayat Bilgisi, Kadıköy Moda Sahnesi dahil pek çok kurumda modern sanat, sanat sosyolojisi ve güncel sanat üzerine seminerler verdi. Sanat Dünyamız dergisinde sergi okumalarını “Soğuk Soğuk Sergi Gezmek” başlığı altında sürdürüyor.